Ogólne
Tagi:

Zobacz również:

Pierwsze wrażenia w podróży po Kaliforni. 

Ogólne
więcej
17.03.2015
Wiesz co zjesz

Restauracja na Placu Konstytucji obiecuje, że zjesz dobrze i świadomie. 

Restauracje
więcej

Bezglutenowy piernik autorstwa mojej mamy, więc najlepszy ;)

Przepisy
więcej
09.01.2015
Warsaw Potato

Warsaw Potato, czyli warszawski ziemniak na Nowym Świecie.

Restauracje
więcej

28.04.2013

UWAGA KONKURS! NAGRODY!
Idea konkursu:

Konkurs „Stwórz własnego glutena” ma za zadanie popularyzowanie celiakii jako schorzenia polegającego na zaburzeniach trawienia i wchłaniania jelitowego związanego z nietolerancją glutenu zawartego w zbożach. Ponadto zadaniem konkursu jest zwiększenie świadomości czym jest i jak może wyglądać gluten.

 

Regulamin konkursu „Stwórz własnego glutena”:

 1. Organizatorem konkursu „ Stwórz własnego glutena” jest GluNoMore (dalej „Organizator”). Organizator ogłasza kalendarium konkursu zawierające: datę przyjmowania zgłoszeń, datę ogłoszenia wyników konkursu a także datę wręczenia Nagrody i wyróżnień.
 2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem osób spokrewnionych z Ogranizatorem i Sponsorami konkursu.
 3. Na konkurs przyjmowane są prace plastyczne stworzone przez uczestnika w różnych technikach.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę.
 5. Zgłoszenie konkursowe obejmuje: pobrany ze strony internetowej Organizatora i wypełniony formularz zgłoszeniowy (zeskanowany i przesłany w formacie JPG) oraz obrazek w formacie JPG, w którego nazwie należy umieścić imię i nazwisko autora. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej Ogranizatora.
 6. Zgłoszenie należy przesłać w jednym mailu na adres mailowy Organizatora contact@glunomore.com
 7. W konkursie zostanie przyznana jedna Główna Nagroda Rzeczowa oraz nie więcej niż dwa wyróżnienia honorowe w postaci Nagród Rzeczowych ufundowane przez sponsorów.
 8. Zgłoszone obrazki zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą wybrani przez Organizatora przedstawiciele firm sponsorujących konkurs i Organizator.
 9. Ogłoszenie listy autorów nominowanych do Nagród nastąpi na stronie internetowej Organizatora oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook. Laureaci powiadomieni zostaną drogą mailową.
 10. Od werdyktu Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 11. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu i wszystkich decyzji Komisji Konkursowej oraz Organizatora. Naruszenie postanowień Regulaminu może prowadzić do wykluczenia z udziału w konkursie.
 12. Obraz wymieniony w zgłoszeniu konkursowym musi stanowić dzieło autorskie Zgłaszającego  i nie może posiadać wad prawnych. Zgłaszający potwierdza (w formularzu Zgłoszenia), że jest świadom odpowiedzialności przewidzianej przez prawo autorskie, prawa pokrewne i Kodeks Cywilny w przypadku podania informacji niezgodnej z prawdą.
 13.  Uczestnicy konkursu przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do zgłoszonego obrazu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, informowania o konkursie, a także w innych środkach przekazu, w szczególności rozporządzania nim i korzystania z niego na następujących polach eksploatacji: digitalizacja, wprowadzenie do pamięci komputera, sporządzenie wydruku komputerowego, zwielokrotnienie przez druk, nagranie na nośniku pamięci, wprowadzenie do obrotu, upublicznienie w internecie (na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych – Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).
 14. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
 15. Organizator może – decyzją Komisji Konkursowej lub własną– nie przyznać Nagrody i wyróżnień honorowych.
 16. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
 17.  Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu tj 29 kwietnia 2013 roku i jest dostępny na stronie internetowej www.glunomore.com

 

Pytania na temat konkursu można kierować na adres e-mail contact@glunomore.com

 

Kalendarium: 

 1. Data przyjmowania zgłoszeń: 29 kwietnia 2013 – 2 czerwca 2013
 2. Data ogłoszenia wyników konkursu: 5 czerwca 2013
 3. Data  i miejsce, sposób wręczenia Nagród:  8 czerwca 2013 na targach żywności bezglutenowej Gluten Free EXPO 2013 organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, które odbędą się w hotelu Gromada w Warszawie. ( Lub przesyłka pocztowa przy wcześniejszym ustaleniu mailowym między Laureatami a Organizatorem).

 

Nagrody:

I Nagroda: O wartości 500zł - pobyt dla 2-3 osób w wybrany przez siebie weekend (piątek - niedziela) z całodniowym bezglutenowym wyżywieniem w Gospodarstwie Agroturystycznym Chutor Deniszczuki; tort bezglutenowy o wartości 150zł ufundowany przez Piekarnio – Cukiernię Margita oraz zestaw bezglutenowych kosmetyków o wartości 200zł ufundowany przez firmę Über;

II Nagroda: Kosz delikatesowy bezglutenowy ufundowany przez firmę Bezgluten oraz zestaw bezglutenowych kosmetyków o wartości około 130zł ufundowany przez firmę Über;

III Nagroda: Kosz delikatesowy bezglutenowy ufundowany przez firmę Organic Farma Zdrowia oraz zestaw bezglutenowych kosmetyków o wartości około 110zł ufundowany przez firmę Über;

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (należy zapisać na dysku, wypełnić, zeskanować i odesłać na contact@glunomore.com):

 

 

 
Galeria
Komentarze

Copyright © 2012 GluNoMore
Projekt:
Realizacja: